Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsesarbejdet i Æblehuset er givende, spændende og ikke mindst essentielt for Æblehuset.

Æblehuset har traditionelt en engageret og aktiv bestyrelse, der ikke kun beskæftiger sig med hvad der rør sig i Æblehuset, men i hele Herlev kommune.

Det er igennem bestyrelsesarbejdet du kan få indflydelse på dit barns hverdag og være involveret i betydende beslutninger for Æblehuset.

Hvad er dine muligheder som forælder?

Som forælder til et barn i Æblehuset har du flere muligheder for at påvirke institutionens hverdag og udvikling. Du kan selv træde ind i bestyrelsesarbejdet, når der en gang om året er valg til bestyrelsen. Generalforsamlingen afholdes typisk i maj måned.

Du er til enhver tid velkommen til at give din mening til kende og foreslå emner til bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen opfordrer altid til, at problemer eller ønsker til tiltag først tages op med personalet eller ledelsen inden bestyrelsen inddrages.

Har du ønsker til et emne på dagsordenen, så har du også mulighed for at deltage på bestyrelsesmødet (max. 30 minutter). Dette bedes da meddelt formanden inden bestyrelsesmødet, da resten af mødet holdes for ”lukkede døre”.

Har du ikke mulighed for at træde ind i bestyrelsen, så er du altid velkommen til at deltage i f.eks. arbejdsdage og hjælpe til ved fester og andre arrangementer.

Bestyrelsens ansvars- og arbejdsområde

Bestyrelsen har det juridiske ansvar for institutionen og dens drift, – at gældende love, bestemmelser, vedtægter og aftaler overholdes. Selvom mange af de daglige opgaver er overdraget til den daglige ledelse og det øvrige personale, så ligger ansvaret stadig hos bestyrelsen.
Den daglige leder betragtes juridisk som bestyrelsens forlængede arm og har ansvaret for, at beslutninger truffet af bestyrelsen bliver udført.
Bestyrelsen og lederen er i fællesskab forpligtet til at sørge for, at kommunens godkendte budget overholdes.

Bestyrelsen har naturligvis tavshedspligt med hensyn til ALLE oplysninger som må anses for fortrolige.
Selvom der ikke sidder forældre fra alle børnegrupper i Æblehusets bestyrelsen, så SKAL OG VIL bestyrelsen selvfølgelig repræsentere alle børn i Æblehuset.

Du kan kontakte Æblehusets bestyrelse ved enten at sende en mail til:

aeblebestyrelse@outlook.dk

Eller ved at kontakte ledelsen i Æblehuset, enten personligt eller ved at sende en mail til

aeblehuset@herlev.dk

Du kan læse mere om Æblehusets bestyrelse her

Du kan læse vedtægterne for den selvejende institution Æblehuset her.

Tags: Bestyrelse og selveje

Back to Top