Struktur

Æblehusets struktur

En fleksibel struktur med fokus på børnenes behov

I Æblehuset har vi en unik struktur med aldersopdelte grupper, og voksne der følger dit barn fra vuggestue til skolestart!

Æblehuset er normeret til 102 enheder (børn under 3 år = 2 enheder, børn over 3 år = 1 enhed).

Børnene er inddelt i 5 aldersopdelte grupper, fordi Æblehusets struktur tager udgangspunkt i børnenes behov.

Jævnaldrende børn i grupperne giver mulighed for, at vi kan tilrettelægge pædagogiske udfordringer, der er passende til den specifikke aldersgruppe og de børn der er i gruppen. Hver gruppe har altså en praksis, der bedst muligt tilgodeser lige netop de udfordringer og udviklingsmuligheder gruppens børn har.

… Når det er sagt, så er der selvfølgelig også rig mulighed for at børnene i løbet af dagen, leger og er sammen på tværs af aldersgrupperne!

 

Vuggestuen

I vuggestuehuset har vi 2 grupper.

Den ene gruppe kalder vi vuggestuen og den har ca. 17 børn i alderen 0-2 år, samt 4 faste voksne. Gruppen råder over 2 dejlige rum med god plads både til spisning, leg og fysisk udfoldelse. Denne gruppes primære opgave er at sikre at børnene får en god og tryg start i Æblehuset, samt understøtte og udfordre børnenes almene udvikling eksempelvis indenfor sprog og motorik.

Vuggestuehusets anden gruppe hedder Hvalpene. På Hvalpene samles årgangen af 2-årige, der skal i børnehaven året efter; der er typisk tale om 15-16 børn og 3 voksne.

Der er fuld knald på børnenes udvikling i denne alder og de voksne tilrettelægger en hverdag der bedst muligt understøtter dette.

Hele gruppen af børn samt én pædagog rykker samlet til børnehaven 1. maj, så vi sikrer at der sker en glidende og god overgang i det skifte.

 

Børnehaven

I børnehavehuset er der 3 aldersopdelte grupper.

Mariehøns: ca. 15-16 børn i alderen 3-4 år, 3 voksne

Delfiner: ca. 15-16 børn i alderen 4-5 år, 2 voksne

Giraffer: ca. 15-16 børn i alderen 5-6 år, 2 voksne

Børnehavens struktur er meget dynamisk og agil. Alle voksne kender alle børn, og alle børn kan bevæge sig rundt i børnehavehusets rum, der er indrettet således at der er forskelligt legetøj og muligheder alt efter hvor du er i huset.

Børnene har pædagogiske forløb, spiser frokost, går på ture og til fødselsdage i de aldersopdelte grupper, men vil også i store dele af dagen lege på tværs af aldersgrupper inde såvel som ude.

Tags: Om Æblehuset

Back to Top