Selveje

Hvad er selveje

Selveje er at tage ansvar. I Æblehuset bestemmer brugerne selv.

At være selvejende institution betyder, at man er herre i eget hus. Man bestemmer selv hvordan de økonomiske rammer skal udfyldes, hvem man vil ansætte og hvilket værdigrundlag, man vil bygge institutionen på. Selveje er dermed den driftsform der sikrer, at mest mulig indflydelse og ansvar er uddelegeret til institutionen og dens brugere.

Æblehuset er – i modsætning til de kommunale daginstitutioner – drevet af en bestyrelse, der består af forældre til børn i institutionen samt repræsentanter fra personalet.

Den selvejende institutions ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, og en leder, der varetager den daglige ledelse og drift af institutionen.

Bestyrelsen er derfor arbejdsgiver og kan træffe overordnede beslutninger der ligger inden for de rammer kommunen har opstillet.

Æblehuset er med andre ord en selvstændig juridisk enhed, der er økonomisk og juridisk ansvarlig i forhold til de dispositioner, den foretager.

Forældrebetalingen i Æblehuset er fastsat af kommunen, der også står for opkrævning og pladsanvisning. Her er det de samme regler der er gældende som i kommunens egne institutioner.
Æblehuset er knyttet til kommunen via en såkaldt driftsoverenskomst, som er den aftale, der regulerer den selvejende institutions eksistens. Både Æblehusets bestyrelse og Herlev kommune kan opsige driftsoverenskomsten, hvorved Æblehuset enten lukker eller overgår til kommunal drift.

Æblehuset kan ikke – modsat en privat institution – trække et eventuelt driftsoverskud ud af institutionen. Der er altså tale om non-profit-institutioner, der ene og alene har til formål at skabe de bedste rammer for de børn, der har deres daglige gang i institutionen. Bestyrelsen i en selvejende institution arbejder gratis.

Du kan læse vedtægten for den selvejende daginstitution Æblehuset her.

Tags: Bestyrelse og selveje

Back to Top