Indkøring af nye børn

Indkøring af nye børn

Vi prioriterer en god institutionstart!

Når du har fået plads til dit barn i Æblehuset, er det vigtigt du kontakter os, så vi kan få lavet de relevante aftaler om hvornår I møder ind første dag og den efterfølgende indkøring.

Æblehuset har også noget materiale som vi vil udlevere til jer inden barnet starter her, blandt andet en lille bog I skal læse med jeres barn.

”Det tager tid at opbygge en ny tryg base for barnet, så at give sig god tid til indkøring i vuggestuen eller dagplejen er en rigtig god og meget vigtig ting for barnet.”  Psykolog Charlotte Clemmensen.

Det er en stor omvæltning at skulle begynde i vuggestue. Barnet skal vænne sig til nye omgivelser, lære nye voksne at kende og forholde sig til en del andre børn. Barnet skal også vænne sig til at være væk fra sine forældre, samt erfare at det naturligvis bliver hentet igen!

I Æblehuset aftales alle indkøringsforløb individuelt med personalet på stuen, og i starten vil barnet have en primær voksen tilknyttet, som står for indkøringen.

Det er meget individuelt hvor lang tid det tager at indkøre et barn. Det er derfor vigtigt at I som forældre, så vidt muligt, afsætter god tid til at indkøre jeres barn i Æblehuset. Generelt kan man sige at en god indkøring forløber over et par uger.

Indkøringen begynder i det helt små, hvor mor/far er med, og langsom lærer barnet selv at kunne klare en kort dag. Den/de efterfølgende uger anbefaler vi at desuden at barnet har forholdsvis korte dage, således barnet oplever succesen ved at kunne magte udfordringen.

 

Generelt kan vi sige at:

– Det tager tid at opbygge en tryg base for barnet

– Prioriter at have god tid til indkøring

– Alle indkøringer er individuelle; dit barn har særlige behov

– Spørg hvis der er noget du er i tvivl om

– Afsæt et par uger til den gode sikre indkøring

 

Læs mere om indkøring, aflevering og afhentning af dit barn her.

Tags: Plads i Æblehuset

Back to Top