Personale

Æblehusets personale

Et kompetent og engageret personale er centralt for den pædagogiske kvalitet!

I Æblehuset finder du fagligt engagerede og kompetente voksne, med individuelle spidskompetencer, der medvirker til personalegruppens alsidighed. Æblehusets personale er empatisk, ansvarligt, professionelt og omsorgsfuldt.

Det er ledelsen i Æblehuset, der er katalysator for personalets udvikling og det prioriteres, at der er tid og rum til udvikling og en kultur med arbejdsglæde og faglig refleksion.

Vi ønsker at være i tæt dialog med dig omkring dit barns trivsel og udvikling, og vi vil også meget gerne lytte og udnytte dit kendskab til dit barn.

I Æblehuset er der 65% pædagoger og 35% pædagogmedhjælpere ansat, og ved nyansættelser vil vi altid søge at sikre et højt fagligt niveau samt at personen bidrager til Æblehusets alsidighed.

I Æblehuset vægter vi udvikling og uddannelse, både i hverdagen, på møder men også via oplæg og interne/eksterne kurser og efter/videreuddannelse. Derfor har alle Æblehusets personaler tilegnet sig kompetencer som er relevante for Æblehuset.

Alle pædagoger har som minimum et Diplommodul i Social Inklusion og mange har uddannet sig inden for én eller flere kompetencer.

I Æblehuset har vi brugt ressourcer på at uddanne særlige ’kompetencepædagoger’ inden for specifikke områder af praksis.

Vi har Sprogpædagoger, Naturpædagoger, Digitaliseringspædagoger, Bevægelsespædagoger, Inklusionspædagoger og flere er på vej.

Inden for hvert tema har vi uddannet minimum 2 pædagoger, der besidder en særlig viden og kompetence inden for temaet. Kompetencepædagogernes opgave er at videreformidle til og løbende kvalificere den resterende personalegruppe inden for temaet.

 

Du kan læse mere om hver enkelt af Æblehusets personaler her på hjemmesiden.

Tags: Personale

Back to Top